Skip to main content

Wat biedt BoArte?

De Stichting BoArte kan beschikken over de uitstekende faciliteiten van het Chassé Theater waar de deelnemende organisaties hun gasten in een sfeervolle en exclusieve omgeving kunnen onthalen op culturele voorstellingen van niveau. De Stichting BoArte biedt de deelnemende organisaties enkele al dan niet besloten theater- en concertavonden per seizoen aan. De deelnemende organisaties ontvangen per voorstelling entreebewijzen voor zichzelf en relaties. De voorstellingen worden voorafgegaan of gevolgd door een ontvangst, diner of -souper van hoog niveau en gezellige nazit.

Daarnaast worden ook culturele activiteiten buiten het Chassé Theater georganiseerd, deze variëren van het bijwonen van locale festivals tot museum- of voorstellingsbezoek in andere steden.

Bovendien organiseert de Stichting BoArte jaarlijks voor de directies van de deelnemende organisaties een besloten culturele activiteit in binnen- of buitenland.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

E.W.J. de Groot

Voorzitter

(AKD advocaten & notarissen)

H.P.W.M. Peeters

H.P.W.M. Peeters

Penningmeester

(Werk en Vakmanschap Organisatie B.V.)

J.L.M. Havermans

Bestuurslid

(HPO B.V.)

J. van der Lelij-Ravensbergen

J. van der Lelij-Ravensbergen

Bestuurslid

(AVANS UAS)

R.J.F van Meijel

R.J.F van Meijel

Bestuurslid

(Chasse Theater)

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting BoArte is het culturele leven in Breda en omgeving te bevorderen voor het bedrijfsleven. Sommige evenementen zijn gericht op het onderhouden van contacten tussen de deelnemende bedrijven, andere evenementen zijn bedoeld om de banden tussen de deelnemende bedrijven en hun relaties aan te halen.

De Stichting BoArte maakt bij haar activiteiten vooral gebruik van bestaande culturele instellingen en historische gebouwen in Breda en omgeving. Zij levert hiermee een bijdrage aan de bevordering van het culturele klimaat in de stad en aan de aantrekkingskracht voor economische activiteiten in de regio.