De doelstelling van de Stichting BoArte is het culturele leven in Breda en omgeving te bevorderen voor het bedrijfsleven. Sommige evenementen zijn gericht op het onderhouden van contacten tussen de deelnemende organisaties, andere evenementen zijn bedoeld om de banden tussen de deelnemende organisaties en hun relaties aan te halen.

De Stichting BoArte maakt bij haar activiteiten vooral gebruik van bestaande culturele instellingen en historische gebouwen in Breda en omgeving. Zij levert hiermee een bijdrage aan de bevordering van het culturele klimaat in de stad en aan de aantrekkingskracht voor economische activiteiten in de regio.

Deelname aan de Stichting BoArte betekent dat de regionale binding wordt versterkt door middel van cultuur en levert kwaliteit aan de gasten

2023…de verbinding met Chassé cultuurfonds

 https://www.chasse.nl/nl/pQDzS5/meer/cultuurfonds#:~:text=Chass%C3%A9%20Cultuurfonds%3A%20voor%20het%20geluk%20van%20%C3%A1lle%20Bredanaren&text=Voor%20basisscholen%2C%20jongeren%2C%20ouderen%2C,geven%20lokaal%20talent%20een%20kans.

BoArte en het Chassé theater zijn samen overeengekomen tot een uitbreiding van het netwerk. Beiden zijn daarover enthousiast en we gaan tevens hiermee een verbinding maken met het Cultuurfonds.
Via deze samenwerking versterken en verbreden we het netwerk van BoArte en dragen we bij aan de culturele en maatschappelijke doelen die het Chassé Cultuurfonds beoogt. Het fonds krijgt via een verbrede betrokkenheid meer middelen en armslag en daar worden naast het Chassé Theater ook andere culturele instellingen in de stad beter van. Onderdeel daarvan zal in ieder geval zijn een jaarlijks grootschalig breed opgezet gala (zie evenementen) dat men in Breda en omstreken beschouwt als iets dan men niet kan en wil missen.