De doelstelling van de Stichting BoArte is het culturele leven in Breda en omgeving te bevorderen voor het bedrijfsleven. Sommige evenementen zijn gericht op het onderhouden van contacten tussen de deelnemende organisaties, andere evenementen zijn bedoeld om de banden tussen de deelnemende organisaties en hun relaties aan te halen.

De Stichting BoArte maakt bij haar activiteiten vooral gebruik van bestaande culturele instellingen en historische gebouwen in Breda en omgeving. Zij levert hiermee een bijdrage aan de bevordering van het culturele klimaat in de stad en aan de aantrekkingskracht voor economische activiteiten in de regio.

Deelname aan de Stichting BoArte betekent dat de regionale binding wordt versterkt door middel van cultuur en levert kwaliteit aan de gasten.